20 കോടി വാർഷിക വാടക നൽകുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ കേരള സർക്കാർ അഞ്ചു മാസത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അഞ്ചു തവണ മാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here