ഹൃദയം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

 

 

നീ എഴുതാൻ ബാക്കി വെച്ച
പുഴുക്കുത്തരിച്ച ഭാവങ്ങൾ ,
വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടവിദൂരമായ
ഒരു ഛായയിലൂടെ
ഞാൻ ഊതി ജ്വലിപ്പിച്ചത്
വിചിത്രമായ എന്തിനെയൊ
സ്വപ്നം കാണാനായിരിക്കാം…

നീ പറയാതെ പറഞ്ഞ
അതിഭാവുകത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഒരിക്കൽ …
കിരീടം ചൂടിയ
എൻ്റെ അക്ഷരക്കിനാക്കൾ
കൂടണയാൻ മറന്ന്
ചക്രവാളം തേടിനടന്നലഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം…

ദൂരെ നിൻ്റെ നിഴൽപ്പാടുകൾ
മാഞ്ഞപ്പോൾ
വിസ്മൃതിയിലാണ്ടൊരു അഗ്നിപർവ്വതം
കണക്കെ നീറി നീറി
ഞാനുരുകിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടാവാം….

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here