ഹൈക്കു കവിതകൾ

 

 

കരിമ്പൂച്ച

കറുപ്പ് നിറമായതുകൊണ്ട്
ഇരുട്ടിൽ പമ്മിനടക്കാനാണെനിക്കിഷ്ടം

പൂമ്പാറ്റ

പരുന്തിനെ പുകഴ്ത്തുന്നത്
ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ
പൂമ്പാറ്റയെവർണിക്കുന്നത്
അഴകുള്ള ചിറകുകളുള്ളതു കൊണ്ടാണ്

കടലാസുവഞ്ചി

എങ്ങനെ ഒഴുകിയാലും
തടയേണ്ടിടത്തുചെന്നേ തടയൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here