മരിക്കുന്ന ദൈവം

ആത്മാവിനന്യമായൊന്നില്ല, ഈശനീ

വിശ്വത്തിനന്യനല്ലെന്നും

ആശിസായോതീയുപനിഷത്തിൽ ഋഷി

ആ വചസ്സിപ്പോഴെവിടെ?

ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ മറക്കൊല്ല

ഭാവിയിപ്പോൾ നമ്മിലില്ലാ.

എങ്ങോ മറഞ്ഞൊരാ ഭൂതകാലത്തിന്റെ

സ്‌പന്ദനം ഓർമ്മകൾ മാത്രം.

ഭാരതദേശത്തിൽനിന്ന്‌ പാശ്ചാത്യർക്ക്‌

വാങ്ങുവാൻ ദൈവങ്ങളേറെ

കാപട്യമേറും ‘ജഗദ്‌ഗുരുക്കൻ’മാർക്ക്‌

ലോഭമില്ലീമണ്ണിലൊട്ടും.

Generated from archived content: poem11_june.html Author: swami_santhananthagiri

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here