പാരകൾ

കവിത

കൂട്ടുകാരൊട്ടുപേർ നല്ലവരായവർ

കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്‌ പാരപണിയുവോർ

എത്രവിദഗ്‌ദ്ധമായ പാരയെന്നോ

എത്ര മൂർച്ചയുളള പാരയെന്നോ

ഏതുമുതുതച്ചനും പണിയാപ്പാര

ഏതു മൂർദ്ധാവിലും തുളയ്‌ക്കും പാര

മൂർത്തിമത്തായി ചിന്തിച്ചീടുകിലോ

സ്വശരീരവും തുളയ്‌ക്കും പിന്നെയപ്പാര.

Generated from archived content: poem2_nov23_06.html Author: sudharna_b_kottarakara

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here