ജന്മങ്ങൾ

അലയാഴിയിൽ

ഒടുങ്ങുന്നു നിത്യവും

സായം സന്ധ്യയിൽ

അർക്ക ബിംബം.

ജീവിത വ്യഥയിൽ

ഒടുങ്ങുന്നു മനുഷ്യജന്മം

ദിനരാത്രങ്ങൾ പോൽ

നിത്യവും ധരണിയിൽ

Generated from archived content: poem4_oct1_05.html Author: sibees_thevally

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here