ജീവിതം

വരുമോരോ കൊടികയറ്റങ്ങൾ, ഇറക്കങ്ങൾ

ഓരോ കാവിലും

ദൈവപ്പാതിക്കായ്‌ പൊട്ടും പൂവുകൾപോൽ

നിശ്ചേഷ്ടമീ ജീവിതം.

Generated from archived content: poem21_jun1_07.html Author: sampreetha

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here