ബിസിനസ്‌

ബ്ലൂ അംബ്രല്ല

ബ്ലൂ ഷൂസ്‌

ബ്ലൂ യൂണിഫോം

ബ്ലൂ ബാഗ്‌

ബ്ലൂ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ

ടെക്‌സ്‌റ്റ്‌ ബുക്‌സ്‌

നോട്ടുബുക്‌സ്‌

പെൻ, പേപ്പർ, നെയിംസ്ലിപ്പ്‌…

എല്ലാമിനി സ്‌കൂളിനുളളിലെ

വ്യാപാരശാലയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ

നെട്ടോട്ടമെന്തിന്‌ രക്ഷിതാവേ?

അഡ്‌മിഷൻഫീയും

ഡൊണേഷനും ചേർത്തെന്നെ

പ്രിൻസിപ്പാൾക്കുവിറ്റെന്റെ രക്ഷിതാവ്‌.

Generated from archived content: poem3_june.html Author: samprakash_thrisilery

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here