പുതിയ പുലരിയിൽ

ഇന്നിരവിന്റെ മൺചിരാതൊന്നണഞ്ഞു-

ർവിയിൽ ചിത്‌ പ്രകാശം പരക്കവേ

പുത്തനാശതൻ

പൂവിളിയിൽ, മിഴിനീരുണക്കിയാ-

വേഴാമ്പൽ പാടവേ,

വ്യഥിത ഹൃത്തിൽ

ചെളിക്കുണ്ടിലായിരം

കമല പുഷ്‌പങ്ങൾ

പൂത്തിറങ്ങീടവേ,

വിധിയെറിയുന്ന കല്ലുകൾക്കൊന്നിനും

തവഹൃദയ തീർത്ഥം കലൂഷമാക്കിടുവാൻ

കഴിയുമാറാകാതിരിക്കട്ടെ-

യെന്നുതന്നുടയ ദേവനോ-

ടിന്നെന്റെ പ്രാർത്ഥന

ആയുരാരോഗ്യ

സമ്പദ്‌ സമൃദ്ധിതന്നാ-

രവങ്ങളാലായിരംവത്സരം

പൂർണ്ണ ചന്ദ്രികാ ശോഭയോ-

ടെൻ ഗുരുനാഥ വാഴ്‌ക-

യെൻ മംഗളാശംസകൾ

Generated from archived content: poem12_jan2.html Author: pramod_kuzhimathikkad

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here