പക്ഷം

പത്രം നടത്തുവോർ

മുതലാളിമാർ

അവരുടെ നിഷ്‌പക്ഷപക്ഷം

സമ്പന്നവർഗ്ഗത്തിൻ പക്ഷം

പത്രത്തിനായി

വാർത്ത ചമയ്‌ക്കുവോർ

കോളമെഴുതുവോർ

കാർട്ടൂൺ വരയ്‌ക്കുവോർ

എല്ലാം കൂലിക്കുപണിചെയ്യും കൂട്ടർ

മുതലാളിമാരുടെ

പത്രങ്ങൾ വായിച്ചു

കോൾമയിർകൊളളുവോർ

ഓർക്കുക; നാമീമണ്ണിൽ

കേവലം നിസ്വർ

മറന്നുപോകുന്നെപ്പോഴും നാം

നാമൊന്നാണെന്നൊരു സത്യം.

Generated from archived content: poem5-feb.html Author: p-sukumaran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here