ബാക്കി

കാലമെത്ര കടന്നുപോയ്‌ വ്യർത്ഥമായ്‌

നേടിയില്ല ഞാനൊന്നുമൊരല്പവും

നന്മ ചെയ്യുവാൻ വെമ്പിയെന്നാലുമെൻ

നല്ലഭാവങ്ങൾ കണ്ടതില്ലാരുമേ!

സ്‌നേഹമല്‌പം പകർന്നു

തരാനെനിക്കാരുമുണ്ടായതില്ലിവിടെന്നുമേ?

നൊന്തു നൊന്തു കരഞ്ഞിരുന്നെത്ര ഞാൻ

ആരുമില്ലെന്റെ കണ്ണുനീരൊപ്പുവാൻ

മന്നിലെന്നോ പിറന്നു ഞാനേകനായ്‌

മണ്ണിടിഞ്ഞിടുമെന്നറിയാതെയാം

സ്‌നേഹഭാവവും സത്യവും കാണുവാൻ

നീണ്ടനാളുകൾ തെണ്ടിയലഞ്ഞൂ ഞാൻ

കണ്ടതില്ല ഞാൻ സത്യമൊരല്പവും

കാണുകില്ലെന്ന കാര്യമറിഞ്ഞതേ!

മോഹമെല്ലാം തകർന്നകതാരിതിൽ

കണ്ണുനീരും കദനവും ബാക്കിയായ്‌.

Generated from archived content: poem2-jan.html Author: p-ramakrishnapilla

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here