കാവ്യം

കഷ്‌ടം, കാവ്യഗുണങ്ങളേതു മറിയാ-

തെന്തൊക്കെയോ കാട്ടിയും

ക്ലിഷ്‌ടം, സാധിതമാക്കുവാൻ

പണിപെടും

സാഹിത്യസ്‌നേഹീജനം

ഭ്രഷ്‌ടിൽ മാത്രമൊതുക്കുവാൻ കഴിയുമീ

കാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കയും

നഷ്‌ടം, തീർത്തു വിലസ്സിടുന്നു ഹൃദയ

ക്ഷോഭം നിറച്ചും ശിവാ

Generated from archived content: poem3_oct22_08.html Author: nedumkunnam_reghudev

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here