പൊരുൾ

ഗഗനം പോലപാരമാം

ജീവിതപ്പൊരുൾ

വർണ്ണിക്കാനാർക്കാവും?

സമുദ്രജലമളക്കാൻ

പറ്റുമോ മാനവർക്ക്‌?

എണ്ണാനാകുമോ

നക്ഷത്രജാലമെത്രയെന്ന്‌.

Generated from archived content: poem2_feb5_10.html Author: mughathala

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here