എഴുന്നളളത്ത്‌

എന്റെ പുഞ്ചിരിച്ചാമരം വീശലും

എന്റെ കൺകളാമാലവട്ടങ്ങളും,

സ്വർണ്ണ വർണ്ണത്തിടമ്പിൻ പ്രസാദവും

കണ്ടുനിങ്ങളിങ്ങെന്നടുത്തെത്തുകിൽ

മത്തദുഷ്‌ടമധൃഷ്യമാകുന്നൊരു-

ചിത്തമാം ഗജം കണ്ടു നടുങ്ങീടും.

Generated from archived content: poem4_oct.html Author: mankulam-gk

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here