ജീവിതം

ലോകമാം വൃക്ഷത്തിൻ

പുലരുകയും, പൂക്കുകയും

കൊഴിയുന്നതുമായ ഒരില.

Generated from archived content: poem2_mar24_08.html Author: manikandan_k

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here