മാറ്റ്‌

നാട്ടിൽ

വയൽ

കുന്ന്‌

ഇങ്ങനെ

ചിലതുണ്ടായിരുന്നു.

പുഴ, കിളികൾ

പൂമരങ്ങൾ,

പാട്ടുകൾ.

കുന്നുകൾ

ടിപ്പർലോറിയിൽ

യാത്രയായി

വയലും പുഴയും

കൂടെ പോയി.

പൂമരങ്ങൾ

കരിഞ്ഞു

ജലാശയങ്ങൾ വരണ്ടു

പാട്ടും കിളിയും

എവിടെയെന്ന്‌ അറിയില്ല.

Generated from archived content: poem9-feb.html Author: m-sang

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here