യാങ്കികൾ

“കാണാച്ചരടുകൾ

ദൂരത്തിൻ നിഴൽപ്പാടിൽ

ദൂരത്തിനടിമയോ

കല്‌പിതകഥയിലെ നീളും

കറുത്തിരുണ്ട കാണാച്ചരടുകൾ

കടങ്കഥ

സ്വേദകണങ്ങളകറ്റിയ

കേദാരമൃത്തിനു സഹശയനം

കാർശ്യത്തിലാണ്ടനിർഝരങ്ങളുടെ

സംഗീതസപര്യയാമൊരു കടങ്കഥ

പർവ്വം

പ്രമോദപർവ്വങ്ങൾക്കുമേൽ

വീഥിയൊരുക്കും താളമേളങ്ങൾ

അനന്തരം വിഷാദപർവ്വങ്ങൾക്കുമേൽ

തളം കെട്ടിനിർത്തും വിജനതയും

കരിമുത്തുകൾ

കരകാണാതുലയും കരിമുത്തുകൾ

കവർപ്പും ചവർപ്പുമിനി

വിധിയെന്നുമൊഴിയുകിൽ

യാങ്കിതൻ ദംഷ്‌ടയ്‌ക്കുളളിലായ്‌.”

Generated from archived content: poem12_nov.html Author: kvn_kallada

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here