നമ്മളൊന്ന്‌

നമ്മളൊന്നാണെന്ന ഭാവം.

ഉളളിൽ പുലരേണമെന്നും

അന്യൂനകൗതൂഹലത്തിൽ

സിദ്ധാന്തമാണതു വാഴ്‌വിൽ.

സങ്കല്പമല്ലോ നിതാന്തം

മാറുന്നു യാഥാർത്ഥ്യമായി

വൈവിദ്ധ്യമാർന്നൊരീ ലോകം

അർത്ഥ സംപുഷ്‌ടമാകട്ടെ.

ഉത്തുംഗഭാഗധേയത്തിൽ

ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ മനുഷ്യൻ

മുറ്റും പ്രയത്‌നം നടത്താൻ

മുന്നേറിടട്ടെയത്യന്തം.

Generated from archived content: poem14_oct.html Author: kallada_bhasi

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here