ഗ്രാമം മിനിമാസിക

‘പ്രചോദ’ സാംസ്‌കാരികസംഘടനയുടേയും ‘നാളെ’ പബ്ലിക്കേഷന്റെയും മുഖമാസിക. 1995 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ചു.

എഡിറ്റർ

മണി.കെ.ചെന്താപ്പൂര്‌

പത്രാധിപ സമിതി

അമ്പാടി സുരേന്ദ്രൻ,

മുഞ്ഞിനാട്‌ പത്മകുമാർ,

പുന്തലത്താഴം ചന്ദ്രബോസ്‌,

പേരൂർ പി.ജെ.നായർ.

സഹകാരികൾ

ഡോഃഡി. അനിൽറോബി,

പി.കെ.സുധാകരൻപിളള,

ചേപ്പാട്‌ സോമനാഥൻ,

കെ.വി.എൻ.കല്ലട,

വി.സി.ബി. തട്ടാമല,

ജി.രാജൻ ബാബു,

സത്യനാഥ്‌ ജെ.ഓതറ,

വാർഷിക വരിസംഖ്യ – 50 രൂപ

ഓഫീസ്‌

ഹോട്ടൽ അമ്പാടി,

ബീച്ച്‌ റോഡ്‌, കൊല്ലം-1

ഫോൺഃ 0474-2749644 (ഓഫീസ്‌),

0474-2707467 (വീട്‌)

Generated from archived content: gramam-magazine.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here