ഉണരുവിൻ

സുഹൃത്തുക്കളെ

ഒലിക്കുന്ന കണ്ണീരു തുടയ്‌ക്കുക.

കൈകളിൽ വ്രണമുണ്ടെങ്കിൽ

കഴുത്ത്‌ തിരിച്ചു

തോൾപ്പലകകളിൽ തുടയ്‌ക്കുക.

തോൾമുഴുവൻ ഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ

കാല്‌ മുട്ടുകളിൽ തുടയ്‌ക്കുക.

നിങ്ങൾ നില്‌ക്കുന്ന കാല്‌കൾ

നിങ്ങളുടെ തന്നെ

സ്വന്തം കാലുകളെ കയറ്റി വച്ച.

ഉണരുവിൻ

ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കൾ

നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ

അന്വേഷിച്ചു തരാൻ

ഒരു യുദ്ധം

തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്‌!

Generated from archived content: poem13_nov.html Author: gandarvan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here