വഴികൾ

നേർവഴി പോകുകിൽ വീഴുന്നു ഞാൻ

നേരല്ലാത്തൊരു കുഴിയിൽ

മറുവഴി നീങ്ങുകിൽ മറിയുന്നു ഞാൻ

മതിഭ്രമ വീചിത്തള്ളിൽ

ഇടവഴിപോകുകിൽ ഇടറുന്നു ഞാൻ

വടിയൊന്നില്ലാക്കുറവിൽ

കുറുക്കുവഴിയിൽ കുഴയുന്നു ഞാൻ

പഴിതൻ പേറാച്ചുമടിൽ

ഇതൾ വിരിയുന്നീ വഴികളിലൊക്കെ

ചതിതൻ വേലിപ്പൂക്കൾ

പല ചെറുവഴികൾ ചേർന്നൊരു നരക-

പ്പെരുവഴിമാത്രം മുന്നിൽ!

Generated from archived content: poem4_apr10_07.html Author: asurasuramangalam_vijayakumar

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here