ഇന്നലെ, ഇന്ന്‌, നാളെ

ഇന്നലെ ഃ രാജാക്കൻമാർ ജനങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു.

ഇന്ന്‌ ഃ മന്ത്രിമാർ അവനവനെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

നാളെ ഃ സർവ്വനാശം.

ഇന്നലെ ഃ കൊട്ടിയും കോലും കളി

ഇന്ന്‌ ഃ ബാറ്റും പന്തും

നാളെ ഃ തോക്ക്‌, വാൾ, ബോംബ്‌

ഇന്നലെ ഃ ഇളനീർ കുടിച്ചിരുന്ന ആരോഗ്യവാൻമാർ

ഇന്ന്‌ ഃ കോള കുടിക്കുന്ന ഹതഭാഗ്യവാന്മാർ

നാളെ ഃ എങ്ങും രോഗികൾ

Generated from archived content: jan-story1.html Author: aneesh-analakkadu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here