കൊതി

കാണാതിരുന്നപ്പോൾ

കാണാൻ കൊതിച്ചു

കാര്യം പറയുവാൻ

കരളു വിറച്ചു

കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ

കാര്യം പറഞ്ഞു

കാര്യം പറഞ്ഞു

പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞു

കാണേണ്ട കാണേണ്ട

എന്നുപറഞ്ഞു

കാലം കഴിയവേ

കാര്യം നിറഞ്ഞു

കാണുവാൻ പറയുവാൻ

വീണ്ടും കൊതിച്ചു

കാണുമോ എന്തോ

മനസ്സുകരഞ്ഞു.

Generated from archived content: poem8-jan.html Author: anapuzhaykkal-anil

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here