സുനാമി പഠിപ്പിച്ചത്‌

ഒറ്റക്കുടക്കീഴിലെത്തിക്കുവാനിന്നൊ-

രൊറ്റ സുനാമിക്കു പറ്റും.

അക്ഷരശ്രീ കോവിലിൻ ചത്വരത്തിലി-

ന്നൊത്തിരുന്നെന്തും ഭുജിക്കും

വെട്ടിപ്പിടിച്ചതും തട്ടിയെടുത്തതും-

മൊക്കെത്തിരകൾ കവരും

കെട്ടിക്കുവാൻ പൊന്നു സൂക്ഷിച്ച

പെട്ടകം കെട്ടിടത്തോടാഴി തിന്നും.

പണ്ടു നേരംതെല്ലു കിട്ടാത്തവർപോലു-

മിണ്ടൽ പറഞ്ഞു പകുക്കും.

ഒറ്റത്തറവാട്ടിലെത്തിച്ചു നമ്മൾക്കു

സത്‌പാഠമേകും പ്രകൃതി.

Generated from archived content: poem12_feb10_06.html Author: ambujam

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here