കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ തെറ്റായ പേരും വിലാസവും നൽകിയത് സെൻസേഷണൽ ആവാതിരിക്കാനെന്ന് കെ.എം.അഭിജിത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here