ഏഴിമല

03060_531

നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രവും പുരാവൃത്തങ്ങളുമുറങ്ങുന്ന കണ്ണൂര്‍ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഒരു പ്രമുഖ പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ നടത്തിയ യാത്രകളുടെ രേഖ. പഴയകാലവും പുതിയ ലോകവും ഈ കേരളപര്യടനത്തിലൂടെ ചുരുള്‍ നിവരുന്നു. പ്രാദേശിക ചരിത്രപഠനങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന പുസ്തകം

പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി
വില192 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here