അനുഭവത്താളുകൾ

ദിവാകരരത്നക്കല്ലുകൾ പതിയുന്നൊരാ കറുത്തമുത്തുമാല

ദീർഘമാമീ പഥസംചലനം ഓരോ അവസ്ഥ തൻ അർത്ഥം തേടി

കൈപ്പുഴ തൻ വെള്ളപുതപ്പു ചുറ്റി പുളകം കൊണ്ടു

കരിമ്പാറക്കെട്ടുകൾ പാദസരസ്വരത്തിൽ കുളിർക്കണ്ണാടിയായി

അമ്പലമണികൾ കിലുങ്ങുന്നു സന്ധ്യാദീപ്തി നമസ്കാരത്തിൽ

അനഘമറിവിൻ ജലരാശികളായി ഓരോ വരിയിലും

നേർമ്മപൂണ്ട കൗമാരകഞ്ചുകങ്ങളായി ഈ സ്വപ്നമേടയിൽ

നോവുകൾ മറയ്ക്കുനെന്ന പോലീ രോമമേലലങ്കാരം

തളിർ ചോലകളീ നറും പൂമണത്തിൽ കുളിച്ചു കുതിർന്നു

തണൽപ്പരപ്പുകളിലും കാണാമോരോ കുട്ടിക്കുറുമ്പുകൾ

കിനാവുകൾ തൻ കതിർപ്പാടങ്ങൾ തണുത്തകാറ്റിലാടി

കാതോർത്തിരിക്കുന്നു ഭാവിയുടെ ഭാവത്താളങ്ങൾക്കായി

കാലത്തിൻ കരങ്ങളിൽ ഈ വേളയൊരു നിദ്രാനിലാമൺകുടം

കരുത്ത ലോകത്തിൻ യവനികയകറ്റി കടന്നിടുമാ പാലാഴിയിൽ

കാത്തു നിൽക്കുന്നു നിത്യദു:ഖങ്ങൾ തൻ സുഖതീരവും

കടലാം ജീവിതഖനിയിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്നവ സദാസമയം

ഇടതൂർന്നഴകിളം തെന്നലുകൾക്ക് ഒളിത്താവളമായി

ഇതു പഴമ തൻ ചാരുതയിൽ പുതുക്കോട്ട പണിയുന്നതു പോൽ

മണ്ണിൻ മാടത്തിലേയ്ക്കെപ്പോഴുമാകാമൊരു വിടവാങ്ങൽ

മൗനസിദ്ധാന്തമുള്ളടുത്തോളം ഈ വൃത്തയാത്ര!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English