ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കവി ഏർണസ്റ്റോ കാർഡിനാൾ അന്തരിച്ചു

 

 

 

നിക്കരാഗ്വേൻ കവിയും കത്തോലിക്ക് വിശ്വസിയുമായിരുന്ന ഏർണസ്റ്റോ കാർഡിനാൾ അന്തരിച്ചു. 95 വയസ്സായിരുന്നു. തന്റെ കവിതകൊണ്ട് ലോകത്ത് ആകമാനം വായനക്കാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കവിക്കായി. ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കവിതയുടെ മുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന കർഡിനാൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് മരിച്ചത്. ലേഖകനും ശില്പിയും കൂടിയായിരുന്നു കർഡിനാൾ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here