കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ്‌ കണക്ഷനായ “കെ-ഫോണിനും” കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൂച്ചുവിലങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here