ആവാസവ്യവസ്ഥ

ദൈവം കിണറാകുന്നു!
ചുറ്റിനും കുളിർ പടർത്തുന്നു.

ദൈവം വെള്ളമാകുന്നു,
ജീവന്റെ തുടക്കമാകുന്നു.

ദൈവം ഞാനാകുന്നു,
പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളയാകുന്നു!

ദൈവം പ്രാണിയാകുന്നു,
വെള്ളപ്പരപ്പിലെ ചെറുപ്രാണിയാകുന്നു
ദൈവമെന്നെക്കാൾ ചെറുതാകുന്നു !

എന്റെ നാവിന്റെ പശത്തുമ്പിലത്ത്രെ
ദൈവത്തിന്റെ ശേഷിച്ച സ്പന്ദനങ്ങൾ!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English