ഡി.സി.ബുക്‌സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ റൊമാന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ മത്സരം; ജൂലൈ 31 വരെ രചനകള്‍ അയയ്ക്കാം

 

ഡി സി ബുക്‌സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ റൊമാന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ മത്സരം; ജൂലൈ 31 വരെ രചനകള്‍ അയക്കാ
സാഹിത്യതത്പരരായ ആര്‍ക്കും മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച നോവലിന് 50,000 രൂപയാണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത്.

നിബന്ധനകള്‍;

1. അനുകരണമോ വിവര്‍ത്തനമോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ രചനകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

2. ഡി.ടി.പി ചെയ്ത പ്രതികളായിരിക്കണം മത്സരത്തിന് അയയ്‌ക്കേണ്ടത്.

3. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൃതികള്‍ ഡി സി ബുക്‌സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

4. അയയ്ക്കുന്ന കൃതിയുടെ ഒരു കോപ്പി എഴുത്തുകാരന്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്

കൃതികള്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ജൂലൈ 31

രചനകള്‍ അയക്കേണ്ട വിലാസം;

റൊമാന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ മത്സരം

പ്രസിദ്ധീകരണവിഭാഗം
ഡി സി ബുക്‌സ്, ഗുഡ് ഷെപ്പേര്‍ഡ് സ്ട്രീറ്റ്, കോട്ടയം-1

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here