പകർപ്പവകാശം

copyright-bomb

വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതിന്റെയും
വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതിന്റെയും
പകർപ്പവകാശം
മറ്റൊരു കൂട്ടർ കൈവശപ്പെടുത്തിയത്
കൊണ്ടാണത്രെ
ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയെ
അടിച്ചു തന്നെ കൊന്നത്.

കൊല്ലുന്നതിന്റെ
ജീവനുള്ള രംഗങ്ങങ്ങളുടെ
പകർപ്പവകാശം
മറ്റാരും കട്ടെടുക്കാതിരിക്കാനത്രെ
കൊന്നവർ തന്നെ
ക്യാമറ വെച്ച് പകർത്തിയെടുത്തത്.

നിലവിളിക്കുന്നതിന്റയും
വിങ്ങിക്കരയുന്നതിന്റെയും
പകർപ്പവകാശം മറ്റാരൊക്കെയോ
തട്ടിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണത്രെ
മിണ്ടാപ്രാണിയായി
മരണം വരിച്ചത്.,

തട്ടിയെടുത്ത്
നാടുവിടുന്നതിന്റെയും
കള്ളം പറഞ്ഞ് നല്ല പിള്ളയായതിന്റെയും
പകർപ്പവകാശങ്ങൾ
വേറൊരു കൂട്ടർ തട്ടിയെടുത്തതിനാൽ
മിണ്ടാപ്രാണിയായി
സത്യസന്ധനായി നിന്നു കൊടുത്തു.

അല്ലെങ്കിലും പകർപ്പവകാശം
ലംഘിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ.!

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

3 COMMENTS

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here