വരുംകാലം

 

വരുംകാലമകലെ
പൊയ് പോയകാലത്തിലോർത്തു
ഇന്നുമൊരു വരുംകാലമെന്ന്.
ജീവനെയറിഞ്ഞതാണാദ്യം
തിരിച്ചറിവിൻെറ പുലർക്കാലം.
പിന്നെ ജീവിതം നുണഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കൗമാരം.
കടന്നുപോകും കാലത്തിനിടയിൽ നിഴലുകൾ മായ്ച്ചു
നേരുകൾ തുറന്നു കാട്ടുന്നു യൗവ്വനം.

കാലങ്ങളോരോന്നും ഇന്നലെകളായി മാറുമ്പോൾ
നാളെയൊരിന്നാകും .
ഇന്നിനെയറിയാതെ ഇന്നലെയെ ഓർത്തു-
നാളെയെത്തേടി ഇന്നെന്നതൊരു വെറും വാക്കായി തീരവേ
നാളെയെന്നത് നിറംമങ്ങിയ വാർദ്ധക്യമായി വന്നൊടുവിൽ
ചുളുങ്ങിയ വിരലുകൾ കൊണ്ടെണ്ണംപിടിക്കാൻ
ഹ്രസ്വമാം കാലത്തിലേക്ക് വഴിമാറി
ഭാവി പരിണാമം ദിനങ്ങളിൽ മാത്രമൊതുങ്ങു൦
പോയകാലത്തിൽ അറിയാതെപോയ
നിറദിനങ്ങളെ ചൂണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here