ചിന്തകളുടെ തടവുചാട്ടം

16831867_1065197000250925_2673356521592652892_n

ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകാനിടയില്ലാത്ത കറുത്ത ചരിത്രമാണ് ഫാസിസ്റ്റ് തേർവാഴ്ചയുടേത്. വ്യവസ്ഥിതി ഏതുമാകട്ടെ ലോകത്തെ അപകടകരമായി സ്വാധീനിച്ച ഒരാശയമെന്ന നിലയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചിന്തകൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും പ്രസക്തി നഷ്ടമാകുന്നില്ല. ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതക്രമം ഫാസിസമായി പരിണമിക്കുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിന്തകർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു. ഫാസിസത്തിന്റെ നൈതികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും ഇടകലരുന്നു.

പ്രസാധകർ നിയതം ബുക്ക്സ്

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here