കന്നട കവി ചെന്നവീര കനവി അന്തരിച്ചു

 

കന്നഡ ഭാഷയിലെ പ്രധാന കവിയും എഴുത്തുകാരിലൊരാളുമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ചെന്നവീര കനവി
അന്തരിച്ചു. 1928 ജൂൺ 18 ന് ഹോമ്പാലിലാണ് കനവി ജനിച്ചത്. മാതാപിതാക്കൾ സക്കറെപ്പയും പാർവതവ്വയും ആയിരുന്നു. സ്കൂൾ, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ധാർവാഡിൽ പൂർത്തിയാക്കി. 1952-ൽ ധാർവാഡ് കർണാടക കോളേജിൽ നിന്ന് ബിഎ ബിരുദവും ധാർവാഡിലെ കർണാടക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എംഎ ബിരുദവും നേടി. 1956 മുതൽ 1983 വരെ കർണാടക സർവ്വകലാശാലയുടെ ‘പ്രസാരംഗ’യുടെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു.1981-ൽ ജീവ ധ്വനി (കവിത) എന്ന കൃതിക്ക് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം “സമൻവയദ കവി”, “സൗജന്യദ കവി” എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here