പൂച്ച അഥവാ ഫാസിസം

852-05451248 © Ikon Images / Masterfile Model Release: No Property Release: No Birds flying out of woman's head birdcage

ഒരു കറുത്ത പൂച്ച വീടിനു ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതു
നമുക്കറിയാമെങ്കിലും തിരഞ്ഞു ചെന്നാൽ
അത് ഇരുട്ടിലേക്ക് തന്നെ മാഞ്ഞു പോകുന്നു .
കണ്ടെന്നു ,
ശബ്ദം കേട്ടെന്നു ,
അങ്ങനെ ഒരു പൂച്ചയെ ഇല്ലെന്നു ,
നമ്മൾ എത്ര വട്ടം ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു .
എത്ര പെട്ടന്നാണ് പൂച്ചയുണ്ടെങ്കിലെന്താ
എലിയെ പിടിക്കുമല്ലോ എന്ന തരത്തിലേക്ക്
വീട് തന്നെ വിഭജിച്ചു പോയത് .
ഇപ്പോൾ
പൂച്ച ഉണ്ടോ എന്നല്ല
പൂച്ച നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നായി
നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ .
കാലിൽ നക്കി മണത്തു മുട്ടിയുരുമ്പുമ്പോൾ
പാവം പൂച്ച ,
എലിയെ പിടിക്കുന്ന പൂച്ച ,
പൂച്ച നല്ല പൂച്ച ,
എന്നൊക്കെ പലരും പാടി പോകുന്നു .
പക്ഷെ ഇന്നലെ പാടുന്ന കിളിയെ
അത് കൊന്നു തിന്നപ്പോൾ
എല്ലാവരും ഞെട്ടിയതാണ് .
വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചുപേർ .
വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ –
ഓ ആ കിളിയെ പൂച്ച പിടിച്ചു എന്ന്
വീട് മുഴുവൻ ആശ്വാസം കൊള്ളുന്നു .
പാടുന്ന കിളികളില്ലാത്ത വീടാണ് സ്വപ്നമെന്നു
എലിയെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ,
ഇടയ്ക്കിടെ വീടുതന്നെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു .
പക്ഷെ കൂട്ടുകാരാ
ഞാനാ പൂച്ചയെ ഫാസിസം എന്ന്
പേരിട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്റെയും നെറ്റി തുളക്കുമോ .?

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here