കാമ്പസ് കവിതകളുടെ സമാഹാരം: ജൂലായ് 15  വരെ കവിതകൾ അയക്കാം

സർഗാത്മകതയുടെ ആവിഷ്കാര ഇടമായ കാമ്പസുകളിൽ നിന്നൊരു കവിതാ സമാഹാരം. കാലത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലായി നിങ്ങളുടെ കവിതകൾ എന്നും നിലനിൽക്കും. കവിതയിലെ നവ ഭാവുകത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനവും കവിതകളെ ആധാരമാക്കി നടത്തുന്നു.

കാമ്പസുകളിലെ കവികൾ 2019  ജൂലായ് 15 മുൻപ്  തന്നെ കവിത അയക്കുക .
കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പോയവർക്കും കവിത അയക്കാം. പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിലാസമാണ്  കവിതയ്ക്കൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടത്. പുസ്തകം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും.
വാട്സാപ് വഴിയോ ഇ-മെയിലിലോ കവിത അയക്കാം.

ബിരുദബിരുദാനന്തര
ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കവിതകൾ അയക്കാം. ആർട്സ് ആൻസ് സയൻസ് കോളേജിലെയും, പ്രൊഫഷണൽ  കോളേജിലെയും കവികൾക്ക് കവിതകൾ അയക്കാവുന്നതാണ്.

ഇമെയിൽ: cyberresearchbooks@gmail.com

വാട്ട്സ്ആപ് നമ്പർ: 9995385058,
9497325564

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here