ശ്രീരാമൻ സ്മൃതി പുരസ്കാരം കഥാകൃത്ത് അമലിന്

യുവ എഴുത്തുകാർക്കായി സി വി ശ്രീരാമൻ ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ശ്രീരാമൻ സ്മൃതി പുരസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ കഥാകൃത്ത് അമലിന്. അമലിൻ്റെ കെനിയാസാൻ എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിനാണ് ഈ വർഷത്തെ സി വി.ശ്രീരാമൻ സ്മൃതി പുരസ്കാരം.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here