സി.ഖാലിദ് പുരസ്‌കാരം സുഗതകുമാരിക്ക്

കേരള അഭിഭാഷക സാഹിത്യവേദിയുടെ (കസവ്) സി.ഖാലിദ് പുരസ്‌കാരം അന്തരിച്ച കവയിത്രി സുഗതകുമാരിക്ക്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പുരസ്‌കാരത്തുക.
മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് പുരസ്‌കാരം.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here