സി .അയ്യപ്പന്റെ കഥ ഭ്രാന്തിന്റെ നാടകരൂപം ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ

 

 

കഥാകൃത്ത് സി.അയ്യപ്പന്റെ കഥ ഭ്രാന്തിന്റെ നാടകരൂപം
ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ 6 വരെ
തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ അരങ്ങേറും.
അരമണിക്കൂറാണ് ദൈർഘ്യം.
ഒരു സമയം നാലുപേർ മാത്രമായിരിക്കും കാണികൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും
ഉച്ചക്ക് 1 മുതൽ രാത്രി 10 വരെയാണ് അവതരണം.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here