ചിത്രശലഭങ്ങൾ

 

അച്ഛന്റെ കൈവിരൽതുമ്പുകളിൽ
ഒരു ചിത്രശലഭമായ് മാറുന്നുഞാൻ
വീണ്ടുമാ വർണ്ണങ്ങളെന്നിൽ ഒരു-
പൊയ്കയായ് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നുവോ?

തേൻ തുള്ളിയായെന്നുമെന്നിൽ പതിഞ്ഞൊരു
പൂക്കാലമത്രയും വിരിയുന്നിതാ..
ഇന്നും ഞാനീമിഴിപൊയ്ക ചിമ്മാതെയച്ഛനെ
കാണുമീ വീഥിയിലെങ്ങും !
എന്നും കാണുമീ… വീഥിയിലെങ്ങും !

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

2 COMMENTS

  1. Great creativity.
    Father’s day poem is really excellent.
    The wording are placed carefully to create a strong sense.
    Thank.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English