പൊരുളൊളികൾ

 

 

മഴമലകൾ ഇറങ്ങുന്നു മെല്ലെ തുള്ളികൾ തുമ്പികളായി
മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു കാവൽ കിളികൾ കാനനച്ചിന്തുകളുമായി
ചെറുപക്ഷികൾ മുൻപെ ചെമ്മാനച്ചന്തത്തിൽ പാറിപ്പറക്കുന്നാവോളം
ചെംതിരിയിൽ പീലികൾ പോൽ പുക പോകുന്നു, പക്ഷെ നിറമതേ
വാനപ്പതാകകളാം പൂമ്പാറ്റകൾ തൻ കൃതികളുമായി
വാല്യങ്ങളെഴുതുന്നു അവയെന്നും എത്രയോ കാര്യങ്ങളിൻ കുറിപ്പുകൾ
ഓരോ നിരകൾ ഒരു കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിൻ ഉത്സാഹമോടെ
ഓർമ്മകൾ ഒരു കാലത്തിൻ പൂവുകൾ, വള്ളികൾ, മൊട്ടുകൾ
ജലപ്പൊട്ടുകൾ ഓരോ ദലത്തിലും തീർക്കുന്നു താരകങ്ങൾ
ജപങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നവർ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഒരു സ്ഥലത്തെവിടെയോ
ആ സമയം മറയുന്നതു പിന്നെയെത്തിടാം എന്നൊരു ഉറപ്പുമായി
ആ ഓമലുകൾ പ്രാർത്ഥനാപ്പതംഗങ്ങൾ വട്ടത്തിൽ ഓടുന്നു
ഒരു സിര നീണ്ടു പാഥസ്സിൻ തുടർ സാഹചര്യം
എങ്ങുമങ്ങനെ
ഒത്തിരി തരികളിൻ സ്ഫുരണം വീണ്ടും കൂട്ടു തീരുമാനം
പതിഞ്ഞു തെളിയുന്നു തലങ്ങളിൽ ആദ്യമാ വർണ്ണവട്ടം തുറന്ന പിന്നെ
പല കുറികളുണ്ടതിൽ നിന്നു കാണാമാ തീ തളിക നേരം നോക്കി
ഓരോ സൂചന ഈ സംവിധാനത്തിൻ ക്രമപ്രകാരങ്ങൾ
ഓരോന്നനുസരിച്ചെന്നതു മാരിവില്ലിൻ വരകൾ പകലിൽ
തീരുന്നു അന്നേയ്ക്കിനിയെന്നല്ലതു ഒരിക്കലും അതല്ലാതെ
തീരാത്ത കനൽ പരാഗങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസത്തിൻ ഓലവരികൾ
നാളുകൾ നഭസ്സിൻ വിളക്കുകളിൽ ഒരു വെള്ളി വെളിച്ചം
നാടിൻ തരംഗങ്ങളായി പിന്നീടുമൊരു പ്രകൃതിപഥം!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English