തലമുകളിലെ ബ്ലേഡ്

തലപുകഞ്ഞിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടാതെ വിയർത്തിരിക്കെ
തലവരയെ മുറിവാക്കി മാറ്റുന്നു മുകളിൽ തൂങ്ങിയ ബ്ലേഡ്.

കടം കയറിയ മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും
സ്വയം പണിതുയർത്തിയ സ്വകാര്യതയുടെ
മേൽക്കൂരയിൽ വലകൾ പണിയുമ്പോൾ
നിവർന്ന് നിന്ന് മരിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്നത്
അതിൻെറ വേദനയിൽ ഞരമ്പുകൾ
വിഷപാമ്പുകളാവുമെന്നോർത്ത്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here