കുറുത്ത വെളിച്ചമുള്ള ബൾബ് പ്രകാശനം നാളെ

വത്സൻ അഞ്ചാം പീടികയുടെ കറുത്ത വെളിച്ചമുള്ള ബൾബ് എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശിതമാകുന്നു. മെയ് ഫ്ലവർ ബുക്ക്സ് പുറത്തിറക്കിയ കുറുത്ത വെളിച്ചമുള്ള ബൾബ് ജനുവരി ആറു ഞാറാഴ്ച കണ്ണൂർ ജവഹർ ലൈബ്രറി അങ്കണത്തിൽ വെച്ചു പ്രകാശിതമാകും.

സമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എം മുകുന്ദനാണ് പുസ്തകം വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. ചടങ്ങിനോടാനുബന്ധിച്ചു പുതു കഥാകൃത്തുക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കഥയുടെ വർത്തമാനം എന്ന സംവാദ പരിപാടിയും നടക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here