അമേരിക്കന്‍ ജനപ്രിയ ബാലസാഹിത്യകാരി ബിവേലി ക്ലാരി അന്തരിച്ചു

 

അമേരിക്കന്‍ ജനപ്രിയ ബാലസാഹിത്യകാരി ബിവേലി ക്ലാരി നൂറ്റിനാലാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു.

തികച്ചും സാധാരണ സംഭവങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയവയായിരുന്നു അവരുടെ കൃതികൾ

നാൽപ്പതിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 8.5 കോടി പുസ്തകങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും വിറ്റഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ, പലകൃതികളും 29-ഓളം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here