അധികാരികളും ജനങ്ങളും ഓർക്കണം

മാനവ ചരിത്രത്തിൽ (വർത്തമാനകാലത്തും) ഒട്ടേറെ സ്വേച്ഛാധിപതികളും ചക്രവർത്തിമാരും ഉണ്ട്‌. നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരായ ഏകാധിപതികളെ ന്യായീകരിക്കുകയും അല്ലാത്തവരെ മാത്രം കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്‌ നമ്മൾ, ‘യോഗ്യരായ ജന’ത്തിന്റെ രാഷ്‌ട്രീയ ആദർശം.

‘മാധ്യമങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ നാവാവേണ്ടതു’ തന്നെയാണ്‌. രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളോ മത, സാമുദായിക സംഘടനകളോ നടത്തുന്ന പത്രം, ചാനൽ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊന്നും അവരവരെ ബാധിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ കളളം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അവർ മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതുതന്നെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലാണ്‌. “വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ‘ വാർത്തകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും തമസ്‌കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടേതാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച്‌ എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്‌ത്‌ നമ്മൾ ’രാഷ്‌ട്രീയ കുഞ്ഞാടുകളായി ജീവിക്കണം.

Generated from archived content: poem4_mar31_06.html Author: johnyj_plathottam

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here