ബഷീറിയൻ പ്രണയം

 

 

ശെരിയാണ്
ബഷീറിൽ തട്ടിതടഞ്ഞു
വീഴുകയാണ് നാമോരോരുത്തരും!!

വീണ്ടും വീണ്ടും,

ബഷീറിന്റെ
വരികളിലൂടെ
വാക്യങ്ങളിലൂടെ
ശൈലിയിലൂടെ!!

അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെ
കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ
പതറിവീഴുന്നത് ‘ബഷീറെ’-
ന്ന ലഹരിയിലേക്കാവാം….!!

അവിടെ
ഇടറുന്നത്
ഹൃദയമാകാം!!

ഹൃദയത്തിലേക്ക്
എത്തിപ്പെടുന്നതോ,
ഒരു ‘യാത്ര’യിലൂടെയും!!

‘ബഷീർ’ എന്ന
ശകടത്തിൽ
ഒരു മുറിടിക്കറ്റുമെടുത്ത്
ബഷീറിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര!!!

ലഹരിയുടെ
അക്ഷരക്കിളികളെ
നമ്മിലേക്ക് പറത്തി
വിടുന്ന ഒരു ജിന്നിലേക്ക്…….!!

ബഷീറിൽ തട്ടിതടഞ്ഞു
വീഴുന്നൊരീ നമ്മൾ!!

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleഈസ്റ്റര്‍ ഗാനം
Next articleനന്ദിനിയുടെ പാക്കേജ്
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂരിൽ ശശിധരൻ പിള്ളയുടെയും ബിന്ദുകുമാരിയുടെയും മകളായി ജനനം.അക്ഷരം മാസികയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ "നന്ദിനിയുടെ കവിതകൾ " എന്ന പേരിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.മറ്റ്‌ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളിലും കവിത പ്രസിദ്ധികരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. കേരള ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here