കുമാരനാശാന്റെ കരുണ കവിതയും ദർശനവും: എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്

കുമാരനാശാന്റെ കരുണ കവിതയും ദർശനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പ്രസംഗിച്ചു. പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സിൽ ബുദ്ധന്റെ കരുണ സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ആശാന്റെ കവിതയിലെ സൂക്ഷമ വശങ്ങളെ ചുള്ളിക്കാട് ഇഴപിരിച്ചത് . രാവിലെ 10.30 മുതൽ സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ മനോജ് കുറൂർ ആമുഖം പറഞ്ഞു. കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് സുജാത പരിപാടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ എസ് എസ് മലയാള വിഭാഗമാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here