ബെയ്‌ലീസ് സമ്മാന പട്ടികയിൽ അരുന്ധതി റോയിയും, മീന കന്ദസ്വാമിയും

02thar4jpg

ബെയ്‌ലീസ് സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഫിക്ഷൻ അവാർഡ് ഈ വർഷത്തെ വിജയിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു.അരുന്ധതി റോയി, മീന കന്ദസ്വാമി എന്നിവരുടെ പുസ്തകമാണ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. അരുന്ധതിയുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്സ് എന്ന കൃതിയും കന്ദസ്വാമിയുടെ വെൻ ഐ ഹിറ്റ് യു: പോട്രെയ്റ്റ് ഓഫ് എ റൈറ്റർ അസ് എ യങ് വൈഫ് എന്നിവയാണ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ പുസ്തകങ്ങൾ. 16 പുസ്തകങ്ങളടങ്ങുന്ന പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരും പുതുമുഖങ്ങളും പട്ടികയിലുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here