കെ. പൊന്ന്യം സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് കൃതികൾ ക്ഷണിച്ചു

പൊന്ന്യം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ കെ. പൊന്ന്യം സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് കൃതികൾ ക്ഷണിച്ചു. 2020, 2021, 2022 വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാം പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിനാണ് പുരസ്കാരം. കൃതികളുടെ മൂന്ന് കോപ്പി കൺവീനർ, കെ. പൊന്ന്യം, സ്മാരക സമിതി, പൊന്ന്യം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പി.ഒ. പൊന്ന്യം-670641 എന്ന വിലാസത്തിൽ ജൂലായ് 15-നുള്ളിൽ ലഭിക്കണം. ഫോൺ: 9496540777

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English